Generalforsamlingen 2016

Haveforeningen MOSVIG

Kolding okt. 2016.

 

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen i MOSVIG

den 20. oktober 2016 i Kvarterhuset kl. 19.00

 

1.Valg af ordstyrer.

Preben Have nr. 5

 

2.Formandens beretning.

Se vedlagte beretning

 

3.Kassererens beretning.

Der blev stillet spørgsmål til diverse poster, som blev besvaret hvorefter regnskabet blev godkendt.

 

4.Indkomne forslag. Skal være formanden Bjarke Thiessen, Knud Hansens vej 16 st. tv hænde senest den 11/10 2016.

 

4.1 påtaler ved havevandring udsendes ikke, men opsættes i ny opslagstavle eller mail

Hvis dette punkt nedstemmes, varsles der kontingent stigning på kr. 100,- grundet portopriser.

 

Dette blev godkendt, hvorfor vi sørger for at indkøbe Der blev godkendt at indkøbe en opslagstavle til dette formål

Der blev bestemt det var nok med en og den vil blive opsat i fælleshaven nr. 43.

Det vil sige at den sidste lørdag hver mdr. fra 1. april til 1 oktober, skal hver havelejer tjekke om de har fået en påtale.

 

 

4.2 Fællesforsikringen/kommunekrav til Brandforsikring

 

Har forespurgt vores forsikring om de vil lave en fælles brandforsikring, for dem der er interesseret. Dette vil man ikke, kun hvis alle der også har forsikring i forvejen.

 

Vi skal gøre opmærksom på at det er kommunen der forlanger at bestyrelsen kan dokumentere at havelejerne har en brandforsikring, hvorfor vi skal have en kopi at gyldig brandforsikring hvert år.

Kopi af policen kan fremsendes pr. mail mosvig@haveforeningenmosvig.dk eller pr. post til Tina Sorth Taksvej 28 6000 Kolding, eller afleveres til Thies.

 

 

4.3 Ole have 30 Foreslår Bom ved Asmus Philipsens vej.

Dette blev nedstemt.

 

4.4 Ole Have nr. 30 foreslår indkøb af flis hakker.

Dette blev nedstemt.

 

5.Vedtægtsændringer.

Da der ikke var nok til stede til at lave vedtægtsændringer, gik vi til den indkaldte ekstra ordinære generalforsamling med det ene punkt Vedtægtsændringer.

Se punktet længere nede.

 

6.Kontingent. Nuværende 250kr

Der blev vedtaget en kontingentforhøjelse på kr. 100,-

 

7.Valg af formand. (Thies modtager genvalg)

Genvalg

 

8.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (Bent og Flemming modtager genvalg.)

Genvalg

 

9.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

Mette have 1V blev valgt som 1 suppleant

Heidi have 22 blev valgt som 2 suppleant

 

 

 

10.Valg af revisor.

Heidi have 22 blev valgt

 

 

11.Valg af revisorsuppleant.

Kim Have nr. 7V

 

12.Eventuelt.

Blev følgende emner nævnt:

hæk klippes ind

Knallert ind i haverne/ikke holde på stien

Preben forespurgte om nogen frivilligt ville hjælpe ham med at vaske lamper langs stien.

 

Haveforeningen har en hjemmeside som er følgende:

www.haveforeningenmosvig.dk

Haveforeningen har en mailadresse som er følgende:

mosvig@haveforeningenmosvig.dk

 

Indkaldelse til ekstraordinært generalforsamling torsdag den 20.10.2016. kl. 19.30

1.Vedtægtsændringer.

Ændringsforslag blev omdelt og derefter godkendt.

Ændringer sker for at rette ind efter de nye lejekontrakter, omdeles på et senere tidspunkt når kommunen har godkendt dem.

 

 

 

Herefter takkede formanden for god ro og orden, og kom godt hjem.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved